Spring naar inhoud

Ontmoet elkaar in het groen

In totaal zijn er 26 stemmen uitgebracht (15 digitaal 11 op locatie).

  • 11 stemmen voor ontwerp 1: groenstrook met bloemen en kruiden
  • 15 stemmen voor ontwerp 2: wandelpad door de groenstrook met bloemen en kruiden

 

Het Voetpad (participatie op locatie):

We willen graag samen met de bewoners het pad daadwerkelijk uitzetten in het veld. Dit doen we door pinnen te plaatsen. Op deze manier kunnen we in de ruimte bepalen waar en hoe het pad komt te liggen. Met deze aanpak kunnen we ook in gesprek gaan met omwonenden en aanvullende wensen verzamelen. De stadsboerderij wil ook graag een actieve rol oppakken.

 

Dit project is afgerond in 2023

Dit project is onderdeel van Buurtbudget Nieuw-West. In 2022 is dit project door de bewoners van Nieuw-West gekozen en in 2023 wordt dit project tot uitvoering gebracht.

Stemmen
Stemmen op het ontwerp
Plek voor een boom aandragen

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren